Vršimo ugradnu behaton ploča koje su izrađene u našem proizvodnom pogonu.
Potrebno je da nas pozovete, da usaglasimo idejno rešenje i naši radnici će u najkraćem mogućem roku pripremiti teren i postaviti behaton ploče.

Postupak ugradnje behaton ploča

ugradnja-behatona-rizla

1. Podloga od rizle

Na predhodno sabijenu podlogu se naspe rizla u visini od 3 do 5 cm. To se najlakše postiže oblim cevima prečnika 2-5 cm koje služe kao vođice. Između njih se uspe rizla, drvenom ili aluminijumskom letvom se poravna. Gotovu površinu ne treba nabijati i prekrivati.

Savet: Razvuče se samo onoliko rizle koliko može za jedan dan da se poploča.

postavljanje-behatona

2. Postavljanje behaton ploča

Ploče se postavljaju na razvučenu rizlu. Počinje se od ćoška koji leži u pravom uglu (poželjno je razvući kanap) i ako je moguće na najnižoj tački terena. Ploče se ne postavaljaju suviše blizu, ostavlja se prostor izmedju njih najmanje 2 mm. Fug linije treba da budu jednake. Kod pločica u boji uporedo se koriste sve boje, tj. ne postavlja se samo jedna, pa se tek onda ubacuje druga boja. Ne ugrađuju se ploče sa vidljivim defektima (npr. oštećene u transportu). Njih treba ostaviti za kraj i iskoristi za seču.

Važno: Pad po dužini ili širini mora da iznosi najmanje 2%. Pločice se postavljaju oko 1 cm iznad gotove ivice.

ugradnja-behatona-fugovanje

3. Fugovanje

Za fugovanje se koristi šljunak ili sitan pesak. Pesak se koristi samo u suvom stanju. Pogodne su sledeće veličine zrna: pesak 0/2, 0/3, 0/4 mm, šljunak 1/3 mm. Potrebno je 6-10 kg/m2. Da bi se izbeglo rascvetavanje, ne koristi se nikakav krečnjački materijal.

ugradnja-behatona-sabijanje

4. Čišćenje

Nakon fugovanja, površina se očisti od viška peska.

ugradnja-behatona-vibraciono-sabijanje

5. Vibraciono sabijanje

Vibracionom pločom (žabom) se ploče tresu jednom po dužini, jednom po širini. Kod pločica u boji ili profilisanog kamena kao i kod kamena bez vlakana obavezno se koristi vibraciona ploča sa dodatkom protiv klizanja (sa gumenom postavom).

Važno: Vibraciono sabijanje se vrši samo u suvom stanju. Na kraju se još jednom temeljno nanese pesak. Takva površina može odmah da se koristi.

Uputstvo: Za dobijanje zelene površine ne vrši se vibraciono sabijanje. Prostor između pločica se ispuni humusom i zaseje se  željena vrsta trave.

Preporučujemo

barok-behaton

Livena Behaton kocka "Barok" je najzastupljeniji model u uređenju privatnih dvorišnih prostora.

Kontakt

Kocka Rakić
37000 Kruševac
Srbija

063/89-61-958
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Behaton ploče

U zavisnosti od potrebe ili maštovitosti investitora, behaton ploče mogu se harmonično uklopiti u svaki tip okoline i omogućiti savremeno i lepo uređenje javnih površina, dvorišta, staza, garaža, terasa, benzinskih pumpi, parkova, bazena. Prednost behaton ploča je lako postavljanje, mogućnost demontaže i ponovne montaže u slučaju potrebe prokopavanja ili izmeštanja na drugu lokaciju.

barok behaton